ทัวร์โฮจิมินห์ ดาลัด 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์พม่า


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


ทัวร์โฮจิมินห์ ดาลัด 4 วัน 3 คืน

กรุ๊ปส่วนตัว 6-7 ท่าน พัก 4 ดาว ท่านละ XX,XXX

เที่ยวดาลัด ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ไหว้พระ ชมพระราชวัง สวนดอกไม้ เที่ยวโฮจิมินห์

 

ดาวโหลดโปรแกรม

ทัวร์ดาลัด โฮจิมินห์

 

ติดต่อสอบถามหรือจองทัวร์เวียดนาม โทร 02 730802202 7308022, 091 5362445 หรือ info@greentravelthailand.com
ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองบก(นิงห์บิงห์) 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย - ฮาลองเบย์ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน(บินตรง)
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน (รถไฟ)
ทัวร์เวียดนาม กรุ๊ปส่วนตัว ซาปา ฮานอย ฮาลองเบย์ 5 วัน 4 คืน
ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์-ดาลัด-ทะเลทรายมุยเน่ 5 วัน 4 คืน
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย - ฮาลองเบย์ - นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน