กรุงธนบุรี - ล่องเรือทานอาหารค่ำ
ReadyPlanet.com
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์พม่า


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล

ทัวร์กรุงธนบุรี - ล่องเรือทานอาหารค่ำทัวร์ "กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร" 1 วัน

กรุ๊ปส่วนตัว 6 ท่าน ๆละ 2,800 บาท 

รับคณะที่สนามบิน หรือจุดนัดพบ

เที่ยวชม กรุงธนบุรี + ล่องเรือทานอาหาร

ไหว้พระ สัมผัสชุมชนเก่า ชอปปิ้ง

หน้า 1/1
1
[Go to top]