ทัวร์กรุงธนบุรี-ล่องเรือทานอาหารค่ำ
ReadyPlanet.com
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์พม่า


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


ทัวร์ "กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร" 1 วัน

โปรแกรม 1 วัน 

กรุ๊ปส่วนตัว 6 ท่าน ๆละ 2,800 บาท*

 

รับคณะที่สนามบิน หรือจุดนัดพบ 

เที่ยวชม กรุงธนบุรี + ล่องเรือทานอาหาร


ไหว้พระวัดอรุณราชวราราม วัดหงส์รัตนาราม

เที่ยวชุมชนเก่า กุฏีจีน โบสถ์ซางตาครู้ส

เพลิดเพลินกับการชอปปิ้งที่ ICONSIAM

ล่องเรือทานอาหารค่ำ ชมแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำ

 

พัก รอยัลออร์คิด เชอราตัน 5 ดาว ริมน้ำเจ้าพระยา

(โรงแรมนี้เข้าร่วมโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน")

*  ราคาแพคเกจ  ไม่รวมโรงแรมที่พัก

VAT และภาษี หัก ณ ที่จ่าย

 

ดาวโหลดโปรแกรม (ฉบับเต็ม)


 

ทัวร์กรุงธนบุรี - ล่องเรือทานอาหารค่ำ
กรุงธนบุรี - ล่องเรือทานอาหารค่ำ