ทัวร์ไหว้พระ เบิ่งผ้าซิ่น ถิ่นอีสาน
ReadyPlanet.com
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์พม่า


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว 4 วัน 3 คืน

ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว

ขอนแก่น กาฬสินธุ์ สกลนคร

 

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน 

ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว 4-6 คน

ค่าใช้จ่าย ท่านละ 8,900 บาท

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

 

สักการะพระธาตุเชิงชุม

พระมหาธาตุแก่นนคร 

วัดพุทธนิมิตร วัดสระทอง

เที่ยวหมู่บ้านทอผ้าไหมชนบท

หมู่บ้านทอผ้าไหมปักธงชัย

หมู่บ้านทอผ้าไหมแพรวา

หมู่บ้านทอผ้าครามพรรณาฯ

(กิจกรรมเสริม ทดลองย้อมคราม)

 

ทัวร์เหมาะกับผู้ที่ชอบเที่ยวสบายๆ  

กลุ่มผู้ใหญ่ หรือมีเด็กเล็ก

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์

 
ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว ขอนแก่น - กาฬสินธุ์