ทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์พม่า


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


ทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืน

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน 

กรุ๊ปส่วนตัว 6-7 ท่านๆละ 9,999 บาท*

(ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

* ฟรี อัพเกรด พัก Vintage Luxury Yacht 5 ดาว

* ส่วนลดประชาสัมพันธ์ ท่านละ 500 บาท ตามเงื่อนไขบริษัทฯ

*บริการฟรี Sim Card สำหรับโทรและเล่นเน็ต

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1: เช็คอินด้วยตนเองที่สนามบิน - ถึงสนามบินย่างกุ้ง พบไกด์ที่มารอรับ - เดินทางสู่หงสาวดี - ชมเจดีย์ ชเวมอดอว์ (พระเจดีย์มหามุเตา) - อาหารกลางวัน - พระราชวังบุเรงนอง - สักการะพระเจดีย์ไจ๊ปุ๊น - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เดินทางกลับย่างกุ้ง - อาหารค่ำ - เข้าที่พัก

วันที่ 2: อาหารเช้า - เดินทางสู่สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - เดินทางกลับย่างกุ้ง - อาหารกลางวัน - สักการะเจดีย์โบตะตอง - สักการะเทพทันใจ - เจดีย์ชเวดากอง - อาหารค่ำ - เข้าที่พัก 

วันที่ 3: อาหารเช้า - เจดีย์เจ๊าทัตจี - ตลาดโบโจ๊ก - อิสระอาหารกลางวัน - พระเขี้ยวแก้ว - พระหินอ่อน - ส่งคณะที่สนามบิน

 

ทัวย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม
ทัวร์พม่า