ทัวร์พม่า
ReadyPlanet.com
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์พม่า


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


ทัวร์พม่า กรุ๊ปส่วนตัว

"กรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์คุณภาพ" 

ทัวร์พม่ากรุ๊ปส่วนตัวสบายๆ สำหรับท่านที่เดินทางพร้อมเด็ก-ผู้สูงอายุ หรือชอบเที่ยวแบบส่วนตัวกับครอบครัวและเพื่อนๆ  

** นำเที่ยวโดยไกด์ท้องถิ่น(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) พร้อมรถนำเที่ยวส่วนตัว

 

ทัวร์ย่างกุ้ง กรุ๊ปส่วนตัว


ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน สกายน์ อังวะ 3 วัน 2 คืน 

กรุ๊ปส่วนตัว 6-7 ท่านๆละ 10,500 บาท พัก 4 ดาว

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) ดาวโหลดโปรแกรม

ทัวร์พม่า พุกาม กรุ๊ปส่วนตัว

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ - พุกาม 4 วัน 3 คืน โดยรถ

กรุ๊ปส่วนตัว 6-7 ท่านๆละ 14,000 บาท พัก 4 ดาว

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) ดาวโหลดโปรแกรม

ทัวร์ย่างกุ้ง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-สิเรียม 3 วัน 2 คืน 

กรุ๊ปส่วนตัว 6-7 ท่านๆละ 9,500 บาท

พัก 5 ดาว ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

เดินทางวันนี้ - 31 มี.ค.63

ดาวโหลดโปรแกรม

ทัวร์ย่างกุ้ง อินแขวน กรุ๊ปส่วนตัว

 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน

 

กรุ๊ปส่วนตัว 6-7 ท่านๆละ 16,200

ย่างกุ้งพัก 5 ดาว มื้อกลางวันอิสระ

ดาวโหลดโปรแกรม

 

สอบถามรายละเอียด กรุณาติดต่อ 0915362445, 023758980, 020728890 หรือ sales@ramoworld.com