ทัวร์มองโกเลีย กรุ๊ปส่วนตัว
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์พม่า


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


ทัวร์มองโกเลีย 6 วัน 5 คืน

โปรแกรม 6 วัน 5 คืน 

กรุ๊ปส่วนตัว 6-8 ท่านๆละ 33,500 บาท*

(ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

* พัก Ger (กระโจม) พร้อมห้องน้ำส่วนตัว 2 คืน

* พักโรงแรม 4 ดาว 3 คืน

* ส่วนลดประชาสัมพันธ์ ท่านละ 500 บาท ตามเงื่อนไขบริษัทฯ

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1: เช็คอินด้วยตนเองที่สนามบิน - ถึงสนามบินอูลานบาตอร์ พบไกด์ที่มารอรับ - เดินทางสู่โรงแรมที่พัก - อาหารค่ำ - เข้าโรงแรมที่พัก

วันที่ 2: อาหารเช้า - วัดกานแดน - จัตุรัสชุคบาตาร์ - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ - อนุสาวรีย์เจงกีสข่านทรงม้า Turtle rock - ศูนย์วิปัสสนาชาวพุทธ - อูลานบาตอร์ - อาหารค่ำ - เข้าโรงแรมที่พัก 

วันที่ 3: อาหารเช้า - เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติคุสเตน นูรูรู - อาหารกลางวัน - เที่ยวชมอุทยาน และฝูงม้าป่า - อาหารค่ำกับชาวบ้าน - เข้าที่พัก Ger (กระโจม) 

วันที่ 4: อาหารเช้า - อุทยานแห่งชาติ Khogno Khan - คาราโคลัม - อารามเออร์ดีนซู - เข้าที่พัก Ger (กระโจม) 

วันที่ 5: อาหารเช้า - เดินทางสู่ Mongol Normadic Camp - อาหารกลางวัน - เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชาวมองโกเลีย - อูลานบาตอร์ - อาหารค่ำ - เข้าโรงแรมที่พัก 

วันที่ 6: อาหารเช้า - อิสระเดินเล่นชมเมือง - เดินทางสู่สนามบิน

 

ทัวร์มองโกเลีย กรุ๊ปส่วนตัว

 

 

 

 
ทัวร์มองโกเลีย