ทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม กรุ๊ปส่วนตัว
ReadyPlanet.com
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์พม่า


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


ทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม

กรุ๊ปส่วนตัว 6-7 ท่านๆละ 9,500 บาท 

พักโรงแรม 5 ดาว

(ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน 

เที่ยวย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม

สักการะมหาเจดีย์และสิ่งศักสิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

 

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1: เช็คอินด้วยตนเองที่สนามบิน - ถึงสนามบินย่างกุ้ง - เที่ยวหงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอว์ - อาหารกลางวัน - พระราชวังบุเรงนอง - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - อาหารค่ำ - เข้าโรงแรมที่พัก

วันที่ 2: อาหารเช้า - เที่ยวสิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - อิสระอาหารกลางวัน - เที่ยวย่างกุ้ง - พระเจดีย์โบตะตอง - เทพทันใจ - มหาเจดีย์ชเวดากอง - อาหารค่ำ - เข้าโรงแรมที่พัก 

วันที่ 3: อาหารเช้า - เที่ยวย่างกุ้ง - เจดีย์เจ๊าทัตจี - พระนอนยิ้มหวาน - อิสระอาหารกลางวัน - สักการะพระเขี้ยวแก้ว - เดินทางสู่สนามบิน

 

ทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม กรุ๊ปส่วนตัว

 

 

 

 
ทัวร์พม่า