ทัวร์อยุธยาวีลแชร์
ReadyPlanet.com
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์พม่า


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล

"Wheelchair" Private Tour

ทัวร์สบายๆ สำหรับผู้ใช้วีลแชร์ + ครอบครัวและเพื่อนๆ 

บริการนำเที่ยวโดย รถตู้ + ลิฟท์

 

-เที่ยวอยุธยา 1 วัน (ล่องเรือทานอาหารกลางวัน)

กรุ๊ป 6 ท่าน ๆละ 3,500 บาท

 

-เที่ยวอู่ทอง สุพรรณบุรี ศรีอยุธยา 2 วัน (ล่องเรือทานอาหารกลางวัน)

กรุ๊ป 6 ท่านๆละ 6,500 บาท 

หน้า 1/1
1
[Go to top]