ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว (วีลแชร์)
ReadyPlanet.com
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์พม่า


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


"Wheelchair" Private Tour

ทัวร์สบายๆ สำหรับผู้ใช้วีลแชร์ + ครอบครัวและเพื่อนๆ 

บริการนำเที่ยวโดย รถตู้ + ลิฟท์

 

โปรแกรมเที่ยวอยุธยา 1 วัน

+ ล่องเรือทานอาหารกลางวัน

กรุ๊ป 6 ท่าน ๆละ 3,500 บาท

(อัตราบริการไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

ดาวโหลดโปรแกรม 1 วัน (ฉบับเต็ม)

 

โปรแกรมอู่ทอง สุพรรณบุรี ศรีอยุธยา 2 วัน

+ ล่องเรือทานอาหารกลางวัน

กรุ๊ป 6 ท่านๆละ 6,500 บาท

(อัตราบริการไม่รวม VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

ดาวโหลดโปรแกรม 2 วัน 1 คืน (ฉบับเต็ม)

 

 

ทัวร์อยุธยา 1 วัน วีลแชร์

 

ทัวร์ สุพรรณบุรี อยุธยา 2 วัน 1 คืน

 

 
อยุธยา