ทัวร์เกาะรัตนโกสินทร์-เยาวราช
ReadyPlanet.com
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์พม่า


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


ทัวร์เกาะรัตนโกสินทร์ - เยาวราช 1 วัน

โปรแกรม 1 วัน 1 คืน

กรุ๊ปส่วนตัว 6 ท่านๆ ละ 2,000 บาท*

 

รับคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ / ดอนเมือง

ไหว้พระ และชมความงามของวัด อาคาร บ้านเรือน

ในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ เมืองเก่าของกรุงเทพ

เที่ยวเยาวราช ย่านการค้าที่มีชื่อเสียงของชาวจีน

อิสระกับการเลือกชิมอาหารนานาชนิด

พัก โรงแรม 4 ดาว แกรนด์ไชน่า เยาวราช 

(โรงแรมนี้เข้าร่วมโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน")

 

* ราคาแพคเกจ ไม่รวมโรงแรมที่พัก

VAT และภาษี หัก ณ ที่จ่าย

 

ทัวร์เกาะรัตนโกสินทร์ - เยาวราช
เกาะรัตนโกสินทร์ - เยาวราช