ทัวร์เชียงรายกรุ๊ปส่วนตัว 3 วัน 2 คืน
ReadyPlanet.com
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์พม่า


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว 3 วัน 2 คืน

กรุ๊ป 6 ท่านๆละ 5,500 บาท

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน VAT  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

 

เที่ยววัดร่องเสือเต้น วัดห้วยปลากั้ง

เที่ยวชมถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน

วัดร่องขุ่น ไร่ชาฉุยฟง

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ หอนาฬิกา

 

ดาวโหลดโปรแกรม 3 วัน 2 คืน (ฉบับเต็ม)

 

ทัวร์เชียงราย กรุ๊ปส่วนตัว
ทัวร์เชียงราย