ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว เชียงใหม่
ReadyPlanet.com
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์พม่า


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว 3 วัน 2 คืน

กรุ๊ป 6 ท่านๆละ 6,500 บาท

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน VAT ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

 

ไหว้พระธาตุดอยสุเทพ เที่ยวสวนดอกไม้ i love flower

เที่ยวฮิโนกิแลนด์ เมืองญี่ปุ่นท่ามกลางหุบเขา 

เที่ยวถ้ำเชียงดาว วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน

(หรือเลือกเที่ยวแม่กำปอง - บ่อสร้าง 

และดอยอินทนนท์ - จอมทอง)

+ เดินเล่นอิสระและชอปปิ้ง 1 วัน

 

ดาวโหลดโปรแกรม 3 วัน 2 คืน (ฉบับเต็ม)

 

 

ทัวร์เชียงใหม่ กรุ๊ปส่วนตัว

 
ทัวร์เชียงใหม่