ทัวร์เชียงใหม่ ลำพูน
ReadyPlanet.com
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์พม่า


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


ทัวร์เชียงใหม่ ลำพูน


ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว เชียงใหม่ ลำพูนทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว 3 วัน 2 คืน

กรุ๊ป 6 ท่านๆละ 6,900 บาท (ไม่รวมตั๋ว)

เที่ยวดินแดนหริภุญไชย - ล้านนา

สักการะพระธาตุ  วัดสันป่ายางหลวง

ชมหมู่บ้านหัตถกรรม ทดลองปั้นดิน 

ขี่จักรยานชมธรรมชาติ (หรือล่องแพ)

หน้า 1/1
1
[Go to top]