ทัวร์เชียงใหม่ ลำพูน กรุ๊ปส่วนตัว
ReadyPlanet.com
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์พม่า


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว 3 วัน 2 คืน

กรุ๊ป 6 ท่านๆละ 6,900 บาท

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน VAT  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

 

สักการะพระธาตุหริภุญไชย วัดสันป่ายางหลวง

ชมหมู่บ้านหัตถกรรมบ้านดอนหลวง-หนองเงือก

ทดลองปั้นดิน ชมการทำร่ม เที่ยวสวนเกษตรอินทรีย์

ขี่จักรยานชมธรรมชาติ - วิถีชีวิตชาวบ้าน 

(หรือล่องแพ ชมธรรมชาติที่แม่วาง)

 

ดาวโหลดโปรแกรม 3 วัน 2 คืน (ฉบับเต็ม)

 

ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว เชียงใหม่ ลำพูน
ทัวร์เชียงใหม่ ลำพูน