ทัวร์ไต้หวัน กรุ๊ปส่วนตัว
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์พม่า


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล

ทัวร์ไต้หวัน เกาสง ไถหนาน 4 วัน 3 คืน

"กรุ๊ปส่วนตัว  ทัวร์คุณภาพ" 

ทัวร์ไต้หวัน เกาสง ไถหนาน กรุ๊ปส่วนตัว 4 วัน 3 คืน เที่ยวสบายๆ เหมาะกับผู้ใหญ่ ครอบครัวและกลุ่มเพื่อน 

กรุ๊ปส่วนตัว 6- 9 ท่านๆละ 22,000 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

**บริการฟรี Pocket Wifi/Sim card

 

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่หนึ่ง   สนามบินสุวรรณภูมิ – เกาสง - ไถหนาน - ป้อม Chihkan - ห้างฮายาชิ (-/-/D)

วันที่สอง   หมู่บ้านกลอง – วัดขงจื๊อ - บ้านต้นไม้ - ถนนโบราณอันผิง(B/L/D)

วันที่สาม   เกาสง -สระดอกบัว -ศูนย์ศิลปะ -เกาะฉีจิน -ตลาดกลางคืน -Dome of Light(B/L/-) 

วันที่สี่     วัดฝอกวงซัน - สนามบินเกาสง - กรุงเทพฯ (B/L/-)

 

 ทัวร์ไต้หวัน เกาสง ไถหนาน กรุ๊ปส่วนตัว

หน้า 1/1
1
[Go to top]