ทัวร์ไต้หวัน เกาสง ไถหนาน 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์พม่า


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


ทัวร์ไต้หวัน เกาสง ไถหนาน 4 วัน 3 คืน

"กรุ๊ปส่วนตัว  ทัวร์คุณภาพ" 

ทัวร์ไต้หวัน เกาสง ไถหนาน กรุ๊ปส่วนตัว 4 วัน 3 คืน เที่ยวสบายๆ เหมาะกับผู้ใหญ่ ครอบครัวและกลุ่มเพื่อน 

กรุ๊ปส่วนตัว 6- 9 ท่านๆละ 22,000 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

 

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์

 

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – เกาสง - ไถหนาน - ป้อม Chihkan - ห้างฮายาชิ (-/-/D) 

วันที่ 2 หมู่บ้านกลอง – วัดขงจื๊อ - บ้านต้นไม้ - ถนนโบราณอันผิง(B/L/D)

วันที่ 3 เกาสง - สระดอกบัว -ศูนย์ศิลปะ -เกาะฉีจิน -ตลาดกลางคืน - Dome of Light(B/L/-) 

วันที่ 4 วัดฝอกวงซัน - สนามบินเกาสง - กรุงเทพฯ (B/L/-)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร: 027308002, 027308022, 0915362445 หรือ sales@ramoworld.com

 

 ทัวร์ไต้หวัน เกาสง ไถหนาน กรุ๊ปส่วนตัว
ทัวร์ลาว