ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว กำแพงเพชร อุทัยธานี
ReadyPlanet.com
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์พม่า


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว 4 วัน 3 คืน

ทัวร์สำหรับผู้ที่ชอบเที่ยวสบายๆ 

กลุ่มผู้ใหญ่ หรือมีเด็กเล็ก 

 

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน กรุ๊ป 4-6 คน

ค่าใช้จ่าย ท่านละ 9,500 บาท

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

   

เที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 

น้ำตกคลองลาน หมู่บ้านกะเหรี่ยง  

วัดพระบรมธาตุ เที่ยวชมตลาด 

วัดอุโปสถาราม วัดเขาสะแกกรัง

ต้นไม้ยักษ์ ศูนย์ทอผ้าโบราณ

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร: 027308002, 027308022,

0915362445 หรือ sales@ramoworld.com 

 

ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว กำแพงเพชร อุทัยธานี

 

 

 

 
ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว กำแพงเพชร อุทัยธานี