ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์พม่า


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


ทัวร์ภูฏาน กรุ๊ปส่วนตัว

ทัวร์ภูฏานกรุ๊ปส่วนตัว 6 วัน 5 คืน เที่ยวเมืองพาโร ทิมพู พูนาคา หุบเขาผ็อบจิกะ

** ส่วนลดพิเศษ/ฟรีขี่ม้า สำหรับจองภายใน 25 ธ.ค.61

 

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์

 

วันที่ 1  สนามบินสุวรรณภูมิ –  สะพานแขวน -  เมืองทิมพู - ไปรษณีย์ - ศูนย์อนุรักษ์ทาคิน -  ทิมพูซอง  ( -,L,D )   

 

วันที่ 2  Memorial Chorten  - Buddha Point - ดอชูลา - ตลาดโลเบซา - พูนาคาซองยามค่ำคืน  B,L,D ) 
 
วันที่ 3  พูนาคาซอง -  เดินชมธรรมชาติ วิถีชีวิตชาวบ้าน - วัดชิมิลาคัง  B,L,D )  

วันที่ 4   พิพิธภัณฑ์ผ้า - ร้านหัตถกรรม - เมืองพาโร   B,L,D )   

วันที่ 5   วัดตั๊กซัง  - วัดคิชู - ฟาร์มเฮาส์  B,L,D )    

วันที่ 6  ตลาดนัด -  พาโรซอง - เมืองพาโร - สนามบินพาโร - สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-) 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร: 027308002, 027308022, 0915362445 หรือ sales@ramoworld.com

ทัวร์ภูฏาน 8 วัน กรุ๊ปส่วนตัว 

 
ทัวร์ภูฏาน สำหรับ link บทความหน้าแรก