ทัวร์ภูฏาน
ReadyPlanet.com
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์พม่า


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


ทัวร์ภูฏาน กรุ๊ปส่วนตัว 5 วัน 4 คืน

"Winter Promotion"  

ฟรี ขี่ม้าขึ้นตั๊กซัง หรือแช่น้ำ Hot Stone Bath 

สัมผัสอากาศหนาว ธ.ค.62 - ก.พ.63

 

เที่ยวเมืองพาโร ทิมพู พูนาคา แบบสบายๆ

เดินทางกรุ๊ปส่วนตัว 3 - 5 ท่านๆละ 57,000

พักโรงแรมและโฮมสเตย์ พร้อมกิจกรรมต่างๆ

เช่น ทำอาหาร รีดนมวัว ทำชีส ยิงธนู ปาลูกดอก

   

วันที่ 1  พาโร – เมืองทิมพู - ไปรษณีย์ - ทิมพูซอง - Memorial Chorten - Buddha Point ( -,L,D )   

วันที่ 2  ทิมพู - ดอชูลา - พูนาคาซอง - ตลาดโลเบซา - พูนาคา  B,L,D )  

วันที่ 3  รีดนมวัว - ทำชีส - ทำอาหาร - ยิงธนู - ปาลูกดอก - พาโร   B,L,D )   

วันที่ 4  วัดตั๊กซัง  - วัดคิชู - ฟาร์มเฮาส์  B,L,D )    

วันที่ 5  พาโรซอง - พาโร - สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-) 

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร: 023758980, 020728890, 0915362445 หรือ sales@ramoworld.com 

ทัวร์ภูฏาน กรุ๊ปส่วนตัว

 
ทัวร์ภูฏาน